Tot slot

Gouda blijft uitdagen. Hoewel het jaar 2014 veel voor de stad heeft opgeleverd, liggen er minstens zoveel uitdagingen in het verschiet. Er zijn op financieel vlak veel risico’s en onzekerheden de komende jaren. Het College is daarom voornemens om het voorzichtige financiële beleid te continueren: dat is nodig om te waarborgen dat wensen en beschikbare middelen met elkaar in balans blijven.