Projecten / grondexploitaties

De grootste projecten / grondexploitaties van de gemeente Gouda zijn Westergouwe, Middenwillens en de Spoorzone. De uitvoering van de eerste fase van Westergouwe is in volle gang. Als het gaat om Middenwillens is de eerste fase van het gemeentelijk deel in 2014 succesvol getenderd. De grondexploitaties van deze projecten ondergaan geen wijziging. In de Spoorzone zijn in 2014 een parkeergarage en een bioscoop gerealiseerd.

Bij de jaarrekening 2013 is in de grondexploitatie Spoorzone een verlies genomen omdat er onvoldoende draagvlak was voor het MultiVastgoed-plan (dit betrof deels plankosten en deels een afboeking van de gemeentelijke panden Vredebest). Bij de jaarrekening 2014 wordt het resterende verlies genomen op de grondwaarde buskavel in zuid omdat een grootschalige ontwikkeling niet meer realistisch is gezien de huidige retailmarkt. Daarnaast staan het college en het Bewonersinitiatief voor het zuidelijk stationsgebied een ontwikkeling voor die uitgaat van de menselijke maat met aansluiting bij de binnenstad. Deze feiten vormen voor het College aanleiding om een aanvullende voorziening te treffen in de grondexploitatie. Dit is reeds verwerkt in het exploitatieresultaat 2014. De afboeking is tot stand gekomen na overleg met de accountant.