Bestuursstijl

Het College heeft in 2014 een aantal nieuwe accenten gelegd als het gaat om de bestuursstijl. Dat gebeurt onder andere door samen met partners aan de slag te gaan met het thema ‘innovatief burgerschap’, een traject dat inmiddels invulling krijgt onder de noemer ‘Werkplaats Gouda’. Ook heeft het College gekozen voor een vernieuwde opzet van het Collegespreekuur, voor een periodiek Twitterspreekuur en voor wekelijkse ontmoetingen met burgers, bedrijven en instellingen in de stad. Tot slot is een start gemaakt om de samenwerking tussen raad en College te veranderen door gezamenlijk specifieke thema’s op te pakken: een mooi voorbeeld daarvan is de opzet van een Goudse vergroeningsagenda.