Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Rekening 2014

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Inkomen

24.001

25.034

25.642

-608

PG Minimabeleid

3.305

3.388

3.557

-169

PG Welzijn en zorg

20.565

20.514

20.566

-52

PG Werk (en activering)

18.859

19.114

18.989

125

Totaal lasten

66.731

68.050

68.754

-704

Baten

PG Inkomen

-22.506

-20.769

-20.990

221

PG Minimabeleid

-110

-110

-137

27

PG Welzijn en zorg

-1.308

-1.308

-2.578

1.270

PG Werk (en activering)

-15.375

-14.771

-15.490

720

Totaal baten

-39.299

-36.958

-39.195

2.237

Resultaat voor bestemming

27.432

31.092

29.559

1.533

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-1.908

-1.908

0

Resultaat na bestemming

27.432

29.184

27.651

1.533