Jeugd, onderwijs en veiligheid

Met veel kinderen gaat het goed in Gouda. Gelukkig maar. We hechten veel belang aan een goede en gezonde ontwikkeling van onze jeugd. Talent ontwikkelen, investeren in de toekomst en geen jongeren tussen wal en schip staan hierin centraal. Ook de komende periode moet er worden gewerkt aan een samenhangend aanbod dat effectief en efficiënt is. Dit doen we samen met onderwijs, brede school en organisaties op het gebied van zorg, jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast zijn we met onze partners volop bezig om de decentralisatieopgaven goed uit te voeren en de transformatie vorm te geven.

In Gouda willen we dat inwoners elkaar kennen en naar elkaar omzien, dat men zich veilig voelt en (al dan niet met de steun van professionals) bereid is gezamenlijk de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. In samenwerking met alle partners is hier ook in 2014 aan gewerkt. In 2014 is het aantal woninginbraken voor het eerst sinds jaren gedaald, maar we kunnen nog niet tevreden achterover leunen. Het blijft belangrijk om veiligheid hoog op de agenda te houden.