Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Rekening 2014

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Bestuur

6.829

6.367

6.929

-562

PG Publiekszaken

2.365

2.446

2.480

-34

PG Regionaal beleid

902

894

867

27

PG Toerisme en recreatie

1.468

1.744

1.802

-59

Totaal lasten

11.564

11.451

12.078

-628

Baten

PG Bestuur

-33

-33

-78

45

PG Publiekszaken

-1.260

-1.348

-1.267

-81

PG Regionaal beleid

0

0

-44

44

PG Toerisme en recreatie

-103

-78

-164

86

Totaal baten

-1.396

-1.458

-1.553

94

Saldo van baten en lasten

10.168

9.992

10.526

-533

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-53

-53

0

Gerealiseerd resultaat

10.168

9.939

10.473

-533