Wat hebben we ervoor gedaan?

In deze paragraaf worden voor elk speerpunt uit het coalitieakkoord de voornemens uit de begroting en de realisatie weergegeven.

Stadsmarketing

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Bedrijven behouden en nieuwe aantrekken

 • Aantal bedrijven in Gouda(bedrijvenregister Zuid-Holland en Locatus)
 • Tevredenheid ondernemers(benchmark ondernemersklimaat)

Uitvoering marketingplan en inzet marketeer

 • Werkgroep Binnenstad (voorheen flankerend Beleid)
 • Actieprogramma Economie (zie programma 2)

Meer bezoekers aantrekken, die langer blijven en die meer besteden. In 2017 mikken we op 1 miljoen bezoekers

Aantal bezoekers (CVO en schattingen werkveld)

marketing plan en inzet marketeer

 • Van 10 naar 21 kaasmarkten;
 • VVV organisatie met inzet op gastheerschap (fysieke VVV, folder en website), travel trade benadering (beurzen, famtrips) en consumenten-benadering opgezet;
 • Toeristische promotie lokaal, regionaal en internationaal;
 • Ondersteuning promotie Zomer- en Winterprogramma evenementen door verspreiding van 200.000 brochures huis aan huis;
 • 8 weken uitzenden Zomer- en Wintercommercial op regionale TV;
 • Verdere uitwerking thema's Kaas en Erasmus;
 • Realiseren gratis Wifi op de Markt;
 • Welkomstmuur bij het station;
 • 700.000 bezoekers (nulmeting cijfers 2012). Cijfers 2014 pm, beschikbaar in april 2015).

Bewoners zo trots laten zijn op hun stad, dat zij als 'ambassadeur' voor de stad optreden

Stadsmonitor

Uitvoering marketingplan en inzet marketeer

 • Evenementen richten zich ook op bewoners van Gouda;
 • Financiële bijdrage geleverd aan activiteiten vanuit de regeling Goed voor Gouda;
 • Met partners veel positieve PR gegenereerd, bijvoorbeeld rond opening van GOUDA KAASMARKT.
Bestuursstijl

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Betere communicatie tussen bestuur en burgers

Tevredenheid burgers (Stadsmonitor en Waarstaatjegemeente.nl)

Intensiveren bestuurlijke contacten, gebruik nieuwe media en uitvoeren lobby-agenda

 • Collegespreekuur;
 • Werkbezoeken van het college aan bedrijven, wijken en organisaties;
 • Gemeentelijke website vernieuwd;
 • Verdere uitrol programma Antwoord@;
 • Start gemaakt met programma "innovatief burgerschap".
Belangenbehartiging

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Implementatie adequate belangenbehartiging

Uitvoeren actieplan belangenbehartiging

Uitvoering workshop Public affairs

Regionale samenwerking

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Realiseren bestuurlijke samenwerking

Oriëntatie op adequaat niveau regionale samenwerking. Ontwikkelen en vaststellen visie op regionale samenwerking

Convenant Alphen - Gouda - Woerden afgesloten. Visie vastgesteld, transitiemanager aangesteld om het bestaande samenwerkingsorgaan om te bouwen tot een toekomstbestendige compacte organisatie.