Wat hebben we bereikt?

Gouda is een fantastische stad met een prettig leefklimaat. Veel Nederlanders weten echter (te) weinig van Gouda. Het moois dat Gouda te bieden heeft, willen we breder bekend maken. Daarom zetten we Gouda goed op de kaart. Als robuuste centrumstad in een sterke regio maakt onze stad zich samen met de omliggende gemeenten sterk voor de ontwikkeling van het gebied. 

Stadsmarketing en toerisme

Binnen stadsmarketing ligt de focus op het bevorderen van de economische vitaliteit van Gouda door de binnenstad levendiger en aantrekkelijker te maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers. De gedachte daarachter is dat een sterke binnenstad fungeert als vliegwiel voor de rest van de stad.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat een historische binnenstad, met een gevarieerd aanbod aan horeca en cultuur, een aantrekkende werking heeft op bewoners en bedrijvigheid in heel Gouda. Een gevarieerd winkelaanbod vormt een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Ook bewoners in de omliggende wijken en de bedrijven op bedrijventerreinen profiteren van een aantrekkelijke binnenstad.

Effectieve toeristische promotie leidt tot versterking van het imago van de stad. Meer bezoekers dragen bij aan een levendige stad en zorgen voor inkomsten. Met name winkelende bezoekers uit de regio zorgen voor inkomsten. Toerisme is voor Gouda een groeimarkt die een aanjaagfunctie heeft voor meer werkgelegenheid, vooral in de categorie laaggeschoolde arbeid.

Dankzij het cultureel erfgoed in de binnenstad heeft Gouda een goed aanbod voor de toeristische markt. De toeristische promotie wordt in samenwerking met ondernemers en het culturele veld vormgegeven en uitgevoerd. Dit leidt tot een toename van de betrokkenheid van de partijen in de stad. Door onderlinge samenwerking van de partners in Gouda zal de stad meer voor elkaar krijgen dan welke individueel werkende toeristische organisatie dan ook. Hierbij wordt ook de relatie met het Groene Hart gelegd.

De doelgroepen waar stadsmarketing en toerisme zich in eerste instantie op richt zijn:

■ Bedrijven: bedrijven in de binnenstad, voornamelijk detailhandel en horeca;

■ Bewoners: primair koopkrachtige bewoners in heel Gouda;

■ Bezoekers: primair bezoekers uit de regio en de Randstad, met name de steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Vanwege het beperkte budget worden communicatiemiddelen vooral ingezet in het gebied Gouda-Rotterdam. Bezoekers uit de regio kunnen zorgen voor herhalingsbezoek en zijn relatief eenvoudig (lees: met een beperkt budget) te bereiken;

■ Ook wordt er aandacht geschonken aan het aantrekken van landelijke/internationale bezoekers via touroperators. De grootste focus ligt hierbij op Duitsland (Nordrhein-Westfalen) en België. Maar we merken dat ook Frankrijk en Groot Brittannië interesse hebben. En in Japan liggen we goed in de markt. Deze contacten lopen vooral via het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme).

Aangezien Gouda sinds 2012 over meer hotelfaciliteiten beschikt zijn er nu meer mogelijkheden voor meerdaags bezoek.

Vanuit de focus op kaas&streek en cultuurhistorie werken we aan het versterken van het imago, productontwikkeling en promotie:

Versterken imago Gouda 

 • Genereren Free publicity, bijvoorbeeld rond opening Kaasmarkt door de inzet van VIPS als Frau Antje en bekende Goudse artiesten in samenwerking met het Gilde der Ere Waeghmeesters;
 • Het binnenhalen van nominaties en prijzen. Stadsmarketing heeft al enkele nominaties en prijzen binnengehaald voor Gouda. Het meedoen aan een verkiezing vergt veel voorwerk, des te leuker als we dan ook in de prijzen vallen. In 2014 heeft Gouda wederom de tweede plaats in de Nationale Citymarketing Trofee behaald, een erkenning van buitenaf dat Gouda goed bezig is met Stadsmarketing;
 • De gemeente heeft in 2014 een aantal grote evenementen (de Sterevenementen) gesubsidieerd (Gouda bij Kaarslicht, Gouda bij Kunstlicht, Kaas- en Ambachtenmarkt, Gouda Waterstad, Keramiekdagen, Houtmansplantsoenconcerten, Goudse Hofstedendagen);
 • De subsidieregeling Goed voor Gouda had een nieuwe looptijd tot 31-12-2014. Dit heeft kleine en grote initiatieven opgeleverd, variërend van een keramiekwandeling tot Sensation Kaas.
 • Bij het station is de ‘Welkomstmuur Gouda’ gerealiseerd. Een spandoek van 84 meter lang en 4 meter hoog siert een loods langs het spoor bij aankomst in Gouda. Alle treinreizigers krijgen zo een fotocollage te zien van de prachtige en kleurrijke stad Gouda. Ook vanaf de Jamessingel is het doek te zien.
 • In 2014 zijn in het kader van de landelijke Monumentendag, samenwerkende culturele instellingen in Gouda door Stadsmarketing gesponsord.

Bijzonder evenement: Landelijke intocht Sinterklaas

Gouda heeft op zaterdag 15 november 2014 een geweldige landelijke Sinterklaasintocht neergezet. Er is met heel veel vrijwilligers, organisaties en bedrijven in Gouda samengewerkt aan de intocht van Sinterklaas en het programma daaromheen. Samen hebben we ervoor gezorgd dat Gouda opnieuw goed op de kaart is gezet. Door de directe koppeling van dit evenement aan Gouda heeft de stad een enorme media-exposure gehad. De kosten voor de gemeente zijn ruimschoots terugverdiend door alle aandacht in print, digitale krantenartikelen, fora, youtube, radio en tv.

De Sinterklaasjournaals – in de week voor 15 november ook met beelden van Gouda – trokken veel kijkers. De uitzending van de intocht zelf had het hoogste aantal kijkers ooit. De constante regen zorgde voor minder bezoekers in de stad dan verwacht, maar met 25.000 tot 30.000 mensen was het evenement nog steeds goed bezocht. De discussie rondom Piet vergde veel tijd en aandacht. Helaas moest aan het einde van het evenement zelfs een aantal demonstranten aangehouden worden. Dit heeft geen negatieve reacties ten opzichte van Gouda opgeroepen.

Productontwikkeling Goudse binnenstad

 • GOUDA KAASSTAD

We willen kaas als topattractie inzetten. De huidige GOUDA KAASMARKT heeft de potentie om uit te groeien tot een topattractie; het is de basis voor activiteiten rond het thema kaas het hele jaar door. De GOUDA KAASMARKT wordt georganiseerd door de Stichting Kaas met behulp van een grote groep vrijwilligers. Belangrijk is een intensievere samenwerking met kaastoeleveranciers en sponsors;

In 2014:

  • De Kaas- en Ambachtenmarkt is in 2014 met 11 markten uitgebreid. De nu in totaal 21 markten zijn heel goed bezocht en hebben extra bezoekers naar Gouda getrokken. Daarnaast is Gouda zo extra aantrekkelijk voor touroperators, omdat nu een combinatie met de Keukenhof mogelijk is, één van de grootste trekkers van Nederland;
  • De ondernemers hebben diverse nieuwe activiteiten rond de GOUDA KAASMARKT ontwikkeld. In 2014 is de kinderkaasmarkt georganiseerd. Eén grote, in samenwerking met de Brede School, en 9 kleinere edities. Tijdens de kinderkaasmarkt zijn er achter de Waag allerlei spellen en activiteiten voor kinderen met in de hoofdrol Kaas;
  • Het bruisende Sensation Kaasfeest vond in het najaar van 2014 op de Markt plaats. Tijdens dit feest wordt door de EreWaeghmeesters de Bronzen KaasBoerin uitgereikt aan de maker van de lekkerste kaas;
  • Goudse Kaas is nu beschermd met een kwaliteitskeurmerk en staat op de Europese lijst van culinair erfgoed. Gouda is prominent in beeld gekomen in de campagne van de Nederlandse Zuivel Organisatie met topchef Robert Kranenborg.
 • Het Nieuwe Winkelen.

Stapsgewijs wordt het Nieuwe Winkelen uitgebreid in Gouda. in 2014 is gratis Wifi gerealiseerd op de Markt. Het Wifi-systeem is uitgebreid met mogelijkheden voor 24/7 passantentellingen en crowdcontrol. Zo krijgen we dus nog beter zicht op de aantallen bezoekers in de stad.

 • Gouda als historische stad.

In Gouda is de combinatie van Goudse Glazen, het water, religie en de vele monumenten uniek. Op advies van de jury “Beste Binnenstad” is gezocht naar een manier om deze historie onderling én met de horeca en detailhandel te verbinden. Erasmus, die een grote naamsbekendheid heeft, is hiervoor als bindend element gekozen. De laat-middeleeuwse historie van Gouda heeft met Erasmus een stem en gezicht gekregen, hierdoor is het mogelijk deze periode nadrukkelijker tot leven te laten komen. Den Bosch en Delft zetten ook hun beroemdste inwoner graag in om meer gasten te trekken. In de komende jaren wordt het thema Erasmus verder verankerd en uitgewerkt. Ook in relatie met Rotterdam. In 2014 is voor de 3e keer Zotte Zaterdag georganiseerd. Met een knipoog naar zijn Lof der Zotheid worden bezoekers op deze dag mee terug genomen naar de late middeleeuwen, de tijd van de jonge Erasmus. Die dag is er in de binnenstad veel middeleeuwse muziek en loopt er een nar rond. Dit jaar is er voor gekozen de activiteiten te concentreren rond de Jeruzalemkapel. Een geslaagde opzet omdat alles meer bij elkaar zat en daardoor beter herkenbaar was. Ook kan jong en oud aan allerlei creatieve workshops deelnemen. Alle basisschoolleerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 waren hiervoor uitgenodigd;

 • “Historische stad in de 21e eeuw”.

Deze rode draad in het Stadsmarketingbeleid wordt goed zichtbaar in de samenwerking met Centric en diverse Hogescholen. Op dit moment lopen er drie projecten die mogelijk leiden tot meer beleving en daarmee meer bestedingen in de binnenstad. In 2014 is er een toeristische app ontwikkeld waarin toeristische en winkelroutes eenvoudig kunnen worden opgenomen.

 • Gouda Tickets

Voor individuele bezoekers zijn er Gouda Tickets ontwikkeld. Arrangementen die bezoekers met nog meer trekkers in Gouda laten kennis maken. Deze zijn er altijd al voor groepen, maar nu kunnen ook individuele bezoekers en kleine groepen hiervan gebruik maken. Ze zijn er rond verschillende thema’s, kaas, fietsen en Goudse historie en zijn te koop bij VVV en Best Western.

Informatie en (toeristische) promotie

Gouda gaat de bezoekersmarkt verder ontwikkelen waarbij we inzetten op een substantiële groei van het aantal bezoekers.

De ambities voor de periode tot 2017 zijn:

 • Vergroten van het aantal vrijetijdsbezoekers in Gouda en daarmee ook van de totale bestedingen: we gaan op weg naar 1 miljoen bezoekers in 2017. In 2012 waren dat er circa 700.000. Dit cijfer is gebaseerd op de resultaten van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) dat het aantal individuele Nederlandse bezoekers in kaart brengt, aangevuld met inschattingen van het aantal internationale bezoekers (individueel en groepen), Nederlandse groepen en het watertoerisme. De cijfers over 2014 zijn beschikbaar vanaf april 2015;
 • Vergroten van het aantal zakelijke evenementen dat in Gouda wordt georganiseerd;
 • Versterken van het toeristisch profiel van Gouda.

In 2014 is gewerkt aan het gastheerschap van de VVV. Er is een nieuwe VVV balie in de Waag gerealiseerd om de VVV goed herkenbaar te laten zijn voor bezoekers in de Waag. Zo’n 32.000 bezoekers hebben de VVV bezocht, een groei van 33%! De drukste dagen waren tijdens de kaasmarkten. Ook is de 4-talige folder vernieuwd met meer ruimte voor mooie foto’s van Gouda. Eind 2014 is de geheel vernieuwde website opgeleverd, met een aantal unieke mogelijkheden zoals een 'boodschappenmandje' om jouw dagje Gouda in te kunnen plannen. Ook is er een VVV / Welkom-in-Gouda-bakfiets ontwikkeld, waarmee we tijdens evenementen met de VVV naar de bezoekers toe kunnen komen.

In 2014 is ook veel inzet geweest in de travel trade benadering, zoals touroperators. Er is een succesvolle touropatordag georganiseerd met 30 deelnemers, waarbij allen hebben aangegeven Gouda op te willen nemen in het aanbod. Ook is Gouda zichtbaar geweest op 5 vakbeurzen in binnen- en buitenland. Dit heeft veel nieuwe contacten opgeleverd. Gouda is inmiddels opgenomen in reisgids van Holland Pallette, een belangrijke Nederlandse inkomende touroperator met voornamelijk klanten uit Frankrijk. Sinds 2014 doet de grote Amerikaanse river cruise Grand Circle Tours ook Gouda aan. Kamstra Travel, een grote Nederlandse inkomende reisorganisatie met veel klanten uit Duitsland, biedt sinds 2014 Gouda bij Kaarslicht aan. Resultaat: 6 volle bussen naar Gouda bij Kaarslicht en al veel boekingen voor december 2015.

Gouda staat nu, als resultaat van het bezoek van Japanse touroperators aan Gouda op uitnodiging van het Nederlands Bureau voor Toerisme in Japan, op de site van een Japanse wereldwijde reisorganisatie.

Ondersteuning ondernemers

Ter verbetering van het ondernemersklimaat en het ondersteunen van ondernemers zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet. Zo hebben de ondernemers zich verenigd in het platform Gouda Onderneemt!, is er een centrummanager aangesteld in samenwerking tussen de SOG en de gemeente en een programma binnenstad opgestart als doorontwikkeling van het Flankerend Beleid. In dit programma worden er gezamenlijk acties opgepakt onder andere tussen ondernemers, horeca, makelaars, bewoners, vastgoedeigenaren en de gemeente. Zie voor meer informatie programma 2.

Inwoners, ondernemers en college

Het college hecht veel waarde aan ontmoetingen met de stad en een open bestuursstijl. Om makkelijker aanspreekbaar te zijn voor inwoners, organisaties en ondernemers in Gouda is er het collegespreekuur. Iedereen met een idee, vraag of probleem kan dit voorleggen aan een van de collegeleden. Het collegespreekuur wordt nu maandelijks gehouden op de tweede maandag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Daarnaast wordt door collegeleden Niezen en Werger een maandelijks twitterspreekuur gehouden waar laagdrempelig vragen gesteld kunnen worden.

De werkbezoeken van het college aan bedrijven, wijken en organisaties zijn nu een vast wekelijks onderdeel geworden van de activiteitenagenda. Op de gemeentepagina worden wekelijks ook de publieke bijeenkomsten van het college gepubliceerd. Goede informatie en efficiënte dienstverlening aan inwoners en ondernemers is een belangrijk speerpunt van het (landelijke) programma Gemeente heeft Antwoord. De afdeling Communicatie is daarom als aparte afdeling opgeheven en deels ondergebracht bij de afdeling dienstverlening, nu onder meer verantwoordelijk voor het Klant Contact Centrum, website en de gemeentepagina in de Goudse Post. De gemeentelijke website is mede in dit kader een ‘toptaken’-website geworden waarbij de vragen van inwoners en bedrijven centraal staan om zo een betere dienstverlening te kunnen leveren. De strategische communicatieadviseurs blijven werkzaam bij de afdeling bestuursondersteuning.

Om meer ruimte te bieden aan initiatieven van de stad is een start gemaakt met het programma ‘innovatief burgerschap’. Dit programma wordt in 2015 vorm gegeven in dialoog met o.a. met de raad, inwoners, Gouda Bruist en wijkteams.

Beter weten wat van Dienstverlening verwacht wordt

De laatste helft van 2014 stond in het teken van Programma Antwoord. Om consistentie te bereiken in de dienstverlening over verschillende communicatiekanalen, is het beheer van informatiebronnen centraal belegd bij team Contentbeheer. Er is gewerkt aan het verder professionaliseren van de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) en het scheppen van belangrijke randvoorwaarden. Zo wordt het KCC een volwaardige frontoffice. Ook de website is nu een volwaardig dienstverleningskanaal, afgestemd op de behoefte van de gebruiker. Klanten krijgen daar in één keer het goede antwoord. Via welk kanaal zij ook contact hebben met de gemeente. Training en coaching op gesprekstechnieken, stroomlijnen van informatie, het aanstellen van contactpersonen per communicatiekanaal en een onderzoek naar de prestaties van het KCC hielpen mee verbeterpunten bloot te leggen. Door de hele organisatie mee te nemen in het belang van goede informatievoorziening door de frontoffice, is er een betere samenwerking tot stand gekomen en spant de hele organisatie zich nu in voor optimale dienstverlening. In 2015 zullen voornoemde acties doorgezet worden.

In 2015 wordt er vanuit uit het project het Geheugen van Gouda gewerkt aan een centrale kennisbank, een modern antwoordportaal, een professioneel Klant Contact Systeem en een dashboard voor managementinformatie. De organisatie verschuift van taakgericht naar procesgericht werken. Het dienstverleningsproces is daarbij leidend. Dit gaat ervoor zorgen dat er beter gestuurd kan worden op kanalen en prestaties.

We gaan ons oriënteren op het beschikbaar stellen van statusinformatie in een persoonlijke omgeving op de website. Ook het verder optimaliseren van de website zorgt voor een verschuiving van belasting op het telefonische kanaal naar het online kanaal. Verbetering van het Klant Tevredenheids Onderzoek en gereedschappen om klantgedrag en –sentiment te peilen op zowel de online dienstverlening als de social media kanalen (webcare), zorgt er voor dat dienstverlening beter afgestemd kan worden op klantbehoefte. Klanten worden zo gestuurd naar de meest efficiënte en effectieve communicatiekanalen. Ten slotte gaan we werken aan het verder optimaliseren van de personeelsplanning door een betere voorspelling van het klantaanbod.

Regionale samenwerking Midden-Holland (De Nieuwe Regio)

De ontwikkeling van de intergemeentelijke samenwerking in Midden-Holland heeft in de eerste helft van 2014 geleid tot een tweetal producten:

 • Op 12 februari 2014 is het raadsvoorstel 'De Nieuwe Regio, van regio-organisatie naar het organiseren van de regio' vastgesteld. Daarmee is een aantal belangrijke uitgangspunten voor het organiseren van de regio Midden-Holland vastgesteld. Het betreft de werkwijze van de regio, de koppeling van het regionale belang met belangen op andere niveaus, de democratische legitimatie en het bestuur van De Nieuwe Regio. Er is vervolgens een kwartiermaker aangesteld om de ambtelijke organisatie ter ondersteuning van de regionale samenwerking vorm te geven.
 • Op 11 juni 2014 is het bestuursconvenant samenwerking regio Alphen aan den Rijn - Gouda - Woerden getekend. De samenwerking moet leiden tot een eigen positie die gekenmerkt wordt door de verbinding stad-land. Binnen het gebied wordt de verbinding stad-land versterkt door afstemming en samenwerking in de gemeenten rondom kernen Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden. Hierbuiten wordt samenwerking en afstemming gezocht met de omliggende metropolen. In het convenant zijn ambities geformuleerd op een drietal terreinen: Economische ontwikkeling, Infra en Water & recreatie. De ambities worden uitgewerkt in een doel- en resultaatgerichte samenwerkingsagenda. Bij de opstelling van de samenwerkingsagenda worden andere overheden, bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen betrokken. 

In de tweede helft van 2014 is een transitiemanager aangesteld met als belangrijkste opdracht het bestaande samenwerkingsorgaan om te bouwen tot een toekomstbestendige, compacte organisatie waarbinnen de belangenbehartiging voor de regio centraal staat. Dit heeft in december geleid tot organisatiebeschrijving van de nieuwe organisatie en een reorganisatievoorstel van de huidige organisatie van het ISMH. Uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning van de regionale strategische programma’s niet meer plaatsvindt vanuit het ISMH, maar dat deze ondersteuning vanuit de gemeenten in onderling overleg geregeld wordt. Hiervoor wordt bij de start een overeenkomst tussen gemeenten afgesloten.

Na tekening van het bestuursconvenant Alphen - Gouda - Woerden in juni is gestart met het ontwikkelen van doel een resultaatsgerichte strategische samenwerkingsagenda.