Externe invloeden, kaders en ontwikkelingen

Externe invloeden

Voor de bestuurlijke samenwerking in de regio geldt dat de resultaten mede afhangen van de inzet van de partners bij deze projecten en activiteiten.

Externe kaders

  • Het programma "Antwoord©"
  • Ruimtelijke Agenda (ISMH)
  • Bestuursopdracht Toekomst ISMH

Relevant beleid/maatregelen uit andere programma's

Programma 2 Ondernemersklimaat (concurrentie) en samenwerking

Programma 4 Bereikbaarheid

Programma 6 Financieel beleid met name ten aanzien van regionale samenwerkingprojecten