Gouda goed op de kaart

Gouda is een unieke historische stad, centraal gelegen in het Groene Hart en de Randstad, waar water vanuit het verleden een belangrijke functie vervult. Een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een stad van de menselijke maat.

We zorgen dat Gouda positief op de kaart komt te staan. Het programma "Gouda goed op de kaart" heeft tot doel het beeld van de stad - zowel bij onze eigen burgers als bij derden buiten de stad - in positieve zin te beïnvloeden. Daartoe staan verschillende instrumenten ten dienste. Dit programma omvat dan ook - naast de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie - de marketing van de stad alsmede de vormgeving en ondersteuning van lokaal bestuur en de samenwerking in de regio. Ook het "goed op de kaart krijgen" van Gouda bij de verschillende overheidslagen en de daarbij behorende bestuursorganen behoort tot de doelen van dit programma.