Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Rekening 2014

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Afwatering (blauw)

1.651

1.578

1.550

28

PG Bruggen en tunnels

2.257

2.243

2.239

4

PG Milieu

11.051

10.742

10.271

472

PG Openbaar groen

3.833

3.755

3.712

44

PG Riolering (bruin)

9.680

9.701

9.405

296

PG Wegen, straten pleinen

14.316

13.897

14.106

-208

Totaal lasten

42.788

41.917

41.282

635

Baten

PG Afwatering (blauw)

-30

0

-1

1

PG Bruggen en tunnels

-98

-98

-71

-27

PG Milieu

-10.993

-10.419

-10.288

-131

PG Openbaar groen

0

0

-12

12

PG Riolering (bruin)

-10.635

-10.915

-10.936

21

PG Wegen, straten pleinen

-440

-693

-1.096

403

Totaal baten

-22.196

-22.125

-22.404

278

Saldo van baten en lasten

20.592

19.792

18.878

913

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

20.592

19.792

18.878

913