Duurzaamheid en stedelijk beheer

We zijn ons ervan bewust dat we de wereld 'lenen' van de generaties na ons. De opdracht voor onze toekomst is het vinden van een goede balans tussen maatschappelijk welzijn, het milieu en sociaal-economische ontwikkeling. We hebben gemerkt dat vele inwoners, organisaties en ondernemers in de stad dit met ons belangrijk vinden. We bundelen zoveel als mogelijk samen met anderen in de stad onze plannen en geven zo de (gemeenschappelijk gedragen) ambities voor vergroening en verduurzaming vorm. We willen hierbij als gemeente onze voorbeeldfunctie uitdragen. Duurzame ontwikkeling definiëren we als ‘ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden en die er bovendien in voorziet dat toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen blijven voorzien’ (naar commissie Brundtland, 1987). Kort gezegd: in het 'hier en nu' zorgen voor 'daar en straks'. Samen met partijen uit de stad willen we de Maatschappelijke Vergroeningsagenda vormgeven en verder invullen, vormgeven en uitwerken.

Naast het uitvoeringsprogramma duurzaamheid moeten de fysieke voorzieningen in de stad nu en in de toekomst blijven functioneren. De inspanningen op het gebied van beheer zijn gericht op een duurzame inrichting en het duurzaam onderhouden van de boven- en ondergrondse infrastructuur. Dit betekent bijvoorbeeld dat geïnvesteerd wordt in gescheiden rioolsystemen, ophogingen en in duurzame en openbare verlichting.