Inleiding

Maatschappelijke effecten en productie worden gemeten om te bewaken of producten en doelstellingen binnen de gestelde kaders gerealiseerd worden en om indien nodig bij te sturen. De bedrijfsvoering heeft als doel het zo optimaal mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van de klanten van onze gemeente, interne en externe processen efficiënt te laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming te garanderen.