Inleiding

In deze paragraaf rapporteren we over de uitvoering van het voor het jaar 2014 vastgestelde lokale belastingbeleid.