Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de investeringen gedurende het begrotingsjaar.

Alvorens op de afzonderlijke investeringen in te gaan, wordt opgemerkt dat op basis van het meest actuele CIP (versie na 2e begrotingswijziging 2014) € 41.304.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2014 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 30.556.000 uitgegeven in 2014.

Programma

 Geraamde uitgaven

Gerealiseerde uitgaven

Verschil

Programma 1

8.842.000

5.652.000

3.190.000

Programma 4

6.089.000

3.465.000

2.624.000

Programma 5

19.631.000

15.520.000

4.111.000

Programma 6

5.763.000

5.090.000

673.000

Investeringen bedrijfsvoering

979.000

828.000

151.000

TOTAAL

41.304.000

30.556.000

10.748.000